Little Egret

สายพันธุ์ Little Egret นกกระยาง

June 6, 2016 admin 0

ในประเทศไทยในปัจจุบันนกกระยางถือว่าเป็นสัตว์ป่า ที่กำลังจะจะสูญพันธุ์เราควรที่จะอนุลักษณ์สัตว์ชนิดนี้ประเภทนี้เอาไว้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยในระบบนิเวศถ้าหากขาดหายไปจะทำให้ระบบธรรมชาติหายไปได้สายพันธุ์ Little Egret นกกระยางเป็นสัตว์นกจำพวกปีกที่มีขนาดใหญ่อันดับนกต้นๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นนกที่หากินในน้ำห้วยหนองคลองบึงหรือเหล่าแหล่งน้ำลำธารที่มีน้ำไหลผ่านอาหารของนก Little Egret นกกระยางจะเป็นกุ้งหอยปูปลาที่มีขนาดเล็กๆ ไม่ใหญ่มากจนเกินไปเนื้อของนกกระยางนี้นั้นสามารถนำมาเป็นอาหารปรุงกินได้แต่คนไทยส่วนมากนั้นมักที่จะไม่นำมาทำเป็นอาหารเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีกินสาปเวลานำมาปรุงทำเป็นอาหารและ มีเนื้อจืดแถมยังเหนียวอีกด้วยถิ่นกำเนิดยังไม่แน่ชัดแต่ที่สามารถระบุชนิดได้มีมากกว่า 20 ชนิดสายพันธุ์ ได้แก่ นกยางจีน นกยางทะเล นกยางเปีย นกกระสานวล นกกระสาใหญ่ นกยางโทนใหญ่ นกยางควาย นกยางลายเสือ นกยางไฟหัวดำ นกยางไฟหัวเทา […]