Tern

สายพันธุ์นก Tern นกนางนวลทะเล

June 7, 2016 admin 0

Tern นกนางนวลทะเลเป็นนกที่มีความสวยงามลักษณะนกตัวนี้นั้นเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามโดยลำตัวของมันจะมีลักษณะส่วนหัวของมันจะมีสำดำปากของมันจะมีสีเหลืองนวลดวงตาของมันดำมืดสนิทช่วงท้องและ คอของมันจะมีสีขาวส่วนขาของนก Tern จะมีสำดำมืดเล็บดำสนิทส่วนปีกของนกชนิดนี้นั้นจะมีสีน้ำตาลอ่อนลายพรางลำขาวเป็นบางส่วนบางตัวก็ไม่มีลายพรางสีขาวส่วนหางของมันมีสีน้ำตาลเข้มนกชนิดนี้นั้นจะออกหากินเวลากลางวันอาศัยหาหอยหรือแมลงชนิดเล็กริมชายหาดกินหรือไม่ก็เป็นลูกปลาตัวเล็กๆ นกชนิดนี้นั้นเป็นนกที่อยู่อาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่และ ชอบส่งเสียงดัง เพราะว่าจะแสดงถึงอาณาเขตที่จ่าฝูงของนกชนิดนี้นั้นได้ทำการแผ่อาณาเขตไม่ให้นกตัวอื่นๆ เข้ามาหากินในถิ่นของมันเพราะว่านกจำพวกนี้นั้นเป็นนกที่ห่วงถิ่นของมันมากไม่ว่าจะเป็นถิ่นหากินของมันเองเพราะว่านกพวกนี้ชอบอยู่กันเป็นฝูงละรักคู่ของตัวเองมากถ้าหากถึงหน้าผสมพันธุ์พอมันได้คู่แล้วหากมีตัวใดตัวหนึ่งตายมันก็จะไม่ผสมพันธุ์สืบต่อไปกับคู่ไหนๆ เลยจึงพูดได้เลยว่านกตัวนี้นั้นมันเป็นสัตว์ที่รักสันโดษเลยทำให้เป็นนกที่กำลังหาหาดูได้ยากแล้วถิ่นกำเนิดนกตัวนี้นั้นอยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อนมากเพราะเป็นนกที่ชอบความร้อนหากได้รับอากาศเย็นๆ มากจนเกินไปนั้นจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ปัจจุบันในประเทศไทยของเรานี้มีคนเอามาเลี้ยงไว้ดูเล่นก็จำนวนหนึ่งแล้วแต่ในกฎหมายไทยของเรานั้นห้ามนำสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์มาครอบครองดังนั้นเราจึงสามารถหาดกูได้ที่สวนสัตว์เท่านั้น